Följ oss på facebook!

till vår facebooksida
Vill du gå en kurs i möbeltapetsering?
Titta här!

Lena Norte

Lena är utbildad på Tapetserarskolan i Uddevalla. Efter anställning på en inredningsateljé i Göteborg öppnade hon egen verkstad. Lena flyttade till Stockholm 1988. Hon har haft kurser på hantverksgården Skogsbro i Bromma och medverkar i boken
Renovera möbeln själv som gjordes där (ICA-förlaget).
Lena firar 30 år i branschen.
 

 

Maria Roberts

Maria började som praktikant hos Lena 1996.
Gick därefter på Konstskolan Basis, Möbelrestaureringslinjen på Folkuniversitetet och Nyckelviksskolans trälinje. Hon startade eget 2000 och arbetade tillsammans med Lena. Sedan gick hon Malmstensskolans tapetserarlinje mellan 2002-2005. Maria blev utnämnd till årets gesäll 2005. Hon driver sedan dess Atelier Riddargatan 70 tillsammans med Lena. Maria har även arbetat på Kungliga Operans tapetserarverkstad. Maria tog sitt mästarbrev 2011.